Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
10 причини за твоето членство в АССП

ПО-ДОБЪР ИМИДЖ

  Имидж на коректният консултант, който работи заедно с водещите счетоводни предприятия и в защита на интересите на своите партньори.
ПО-ДОБРА КВАЛИФИКАЦИЯ
  Възможности за обучение и участие в семинари - регулярни и извънредни, общи или по конкретни въпроси, за консултанти или оперативни специалисти, но винаги практически приложими. Безплатно вписване за членовете в Регистъра на съставителите на финансови отчети, поддържан от АССП.
ПОВЕЧЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
  АССП информира и дискутира със своите членове най-актуалните въпроси, касаещи счетоводния бранш. На нашите вътрешни клубни сбирки членовете обменят полезни документи, know-how и споделят различни бизнес практики.
ПОВЕЧЕ БИЗНЕС
  Възможности за повече търговски предложения към потенциални клиенти - АССП отправя получените запитвания за счетоводно-данъчно и консултантско обслужване към всички свои членове, което предоставя възможност за съответното търговско предложение. Възможност за още една гаранция за професионализъм и коректност пред потенциалните клиенти.
ПОВЕЧЕ УДОВОЛСТВИЕ ОТ БИЗНЕСА
  АССП е общество от хора, които използват целия си потенциал, за да живеят и работят по-добре - организират своя бизнес, мислейки модерно, организират своите удоволствия като част от своят бизнес, споделят своят опит открито и продължават напред.
ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
  АССП е мрежа от колеги и съмишленици с обща цел и общи интереси. При нас намирате партньорство с колеги в търсене на полезните решения. Членовете на АССП подготвят коментари и становища по законопроекти на данъчни закони, мотивирани предложения за законодателни промени. Плодовете на тази съвместна колегиална работа са налице – всички предложения на АССП във връзка с новия Закон за счетоводството, защитаващи интересите на счетоводителите и счетоводните предприятия, са взети под внимание. Нашата работа продължава.
ПО-ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО НАЙ-ДОБРОТО KNOW-HOW
  Възможността за прилагане на утвърдената международна практика в управлението на консултантският бизнес - отговор на въпросите за добрата организация на работа, обучението на персонала, намирането на нови клиенти, създаването на дългосрочни бизнес партньорства.
ПО-ИЗГОДНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
  Възможност за съвместна работа с най-добрите компании в областите на IT технологиите, подбора и управлението на човешки ресурси, рекламата и разработването на PR стратегии.
ПОВЕЧЕ ПРИЯТЕЛИ
  Успяващите хора могат да бъдат добри приятели. Членовете на АССП не са само успяващи предприемачи, те са колеги, споделящи същи принципи за професионализъм и морал.
ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЩИТА
  Още една възможност за счетоводното предприятие за защита пред изпълнителната и законодателната власт.
  Още една възможност за защита на бизнес интересите на бизнес партньорите.
  Още една възможност за защита от пропуски или излишна административна бюрокрация.

Стани член!


Новини и събития
Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
повече
Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19
повече
Покана за заседание на УС на АССП на 14.02.2020 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия