Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Членове на АССП

"Генис Консулт" ООД, гр. София

"Генис Консулт" ООД, гр. София ЕИК: 130261929

Офис: гр. София 1164, ул. "Милин камък" № 67

Лице за контакт: Николай Петков

Телефон/факс: 02/963 02 57, 963 41 37, 963 54 90

E-mail: office@genisconsult.com

Website: www.genisconsult.com

Година на създаване: 2000

Сфера на обслужване:
  • Електронно представителство;
  • Данъчно-осигурително планиране, данъчни консултации;
  • Иновационни решения за оптимизация на счетоводната отчетност;
  • Одит;
  • Правно обслужване.


Новини и събития
Втора клубна сбирка на тема: „GDPR в счетоводно предприятие (дискусия)“
повече
АССП разработи и предоставя безплатно на своите членове документацията по внедряването на GDPR в счетоводна фирма
повече
Позиция на АССП във връзка с предоставена от ИДЕС акета
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2018, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия