Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Членове на АССП

"Счетоводна кантора Елвада" ЕООД, гр. София

"Счетоводна кантора Елвада" ЕООД, гр. София ЕИК: 200466758

Адрес за кореспонденция:

гр. София 1111, кв. "Гео Милев",

ул. "Андрей Николов" 18

Лице за контакт: Елена Русинова

Тел./факс: 02/9717 768, 9717 769

GSM: +359 888 269 691

E-mail: elvada@elvada.com

Website: www.elvada.com

Година на създаване: 2000 г.

Сфера на дейност:

Счетоводна кантора "Елвада" предлага пълно счетоводно обслужване, данъчно планиране и данъчна защита.
Основна цел на дружеството е:
- да предлага висококачествени, ценово обосновани счетоводни услуги;
- гъвкавост в съвременните условия на динамични промени на действащото законодателство в Република България;
- да осигурява сигурност и спокойствие на своите клиенти;
- да осигурява информираност на своите клиенти по отношение на промените в нормативната уредба, касаеща извършваната от тях дейност;
- да работи с индивидуален подход към всеки клиент.
Счетоводна кантора "Елвада" обслужва фирми от различни сфери и с различен предмет на дейност: строителни предприятия, инвеститори, производители, търговци и др.


Новини и събития
Покана за заседание на УС на АССП на 21.06.2019 г.
повече
Покана за заседание на УС на АССП на 19.04.2019 г.
повече
Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2019, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия