Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Новини от АССП

11-04-2017
Покана за Общо събрание на АССП на 19.05.2017 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на АССП Ви кани на редовно общо събрание на сдружението на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 19.05.2017 г. от 13:00 ч. в Зала Витоша, находяща се на ул. Баку № 3. Залата е непосредствено до Витоша Парк Хотел (ул."Росарио" № 1) при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет;
2. Отчет за дейността на Контролния съвет;
3. Приемане на изпълнението на бюджета за 2016 г.;
4. Приемане на ГФО за 2016 г. и освобождаване от отговорност членовете на УС;
5. Развитие на счетоводната професия;
6. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден в 14:00 ч. на същото място, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ.

Моля да потвърдите Вашето участие предварително по имейл office@apac-bg.org чрез изпращане на попълнена регистрационна форма.

В случай, че ще участвате чрез упълномощено лице, моля да изпратите копие на пълномощното на имейла на асоциацията. Необходимо е упълномощените лица да носят оригинал на пълномощното на самото Общо събрание, за да имат право да гласуват.


Документи за изтегляне:

Покана за Общо събрание
Регистрационна форма


Още Новини

19-02-2018
Уебинар на АССП " Excel за счетоводители" – Част III още »

05-02-2018
Общо събрание на АССП и избор на ново ръководство още »

02-02-2018
Покана за заседание на УС на АССП на 21.02.2018 г. още »

02-01-2018
Семинар: „Изменение и нови правила в Закона за защита на личните данни”. още »


Новини и събития
Уебинар на АССП " Excel за счетоводители" – Част III
повече
Общо събрание на АССП и избор на ново ръководство
повече
Покана за заседание на УС на АССП на 21.02.2018 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2018, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия