Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Мисия

Мото на АССП
Чрез взаимодействие към успешни резултати

Ние се доверяваме и сме обвързани с нашите членове.

Заедно ще развиваме професионална организация в областта на счетоводните, данъчни и финансови услуги, за придържане към единни принципи и норми на морал, професионална етика, спазване и развитие на националното счетоводно, финансово и данъчно законодателство.

Ние ще поддържаме и развиваме способностите на нашите членове да работят на основата на утвърдени международни практики и ще даваме публичност на тези умения.

Ние ще съдействаме при разработване на ефективни управленски, организационни и специализирани процедури в бранша, в който работим.

Ние ще използваме тези умения, за да помагаме на членовете си при установяване на техните специфични нужди, цели и намерения за бъдещо развитие.

10 причини за твоето членство в АССП


Новини и събития
Покана за заседание на УС на 08.11.2019 г.
повече
Семинар "Преговори и управление на конфликти" - 31.10.2019 г.
повече
Актуални моменти в ДДС облагането през 2019 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2019, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия