Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Публикувани отчети

Ашли енд Холмс София АД - 2007 г.

БУЛСТАТ : 131236747
№ по ЗДДС: BG 131236747

 • Баланс 2007 г.
 • Отчет за приходи и разходи - 2007 г.
 • Отчет за паричните потоци - 2007 г.
 • Отчет за собствения капитал 2007 г.
 • Справка за оповестяване на счетоводната политика 2007 г.
 • Справка за дълготрайни активи 2007 г.
 • Справка за вземания, задължения и провизии 2007 г.
 • Справка за ценни книжа - 2007 г.
 • Справка за участията в капиталите на другите предприятия 2007 г.
 • Справка за приходите и разходите от лихви - 2007
 • Справка за извънредните приходи и разходи - 2007 г.
 • Справка за финансовите резултати - 2007 г.
 • Справка за данъци от печалбата върху временни разлики - 2007 г.
 • Доклад на независим одитор 2007 г.
 • Новини и събития
  Семинар на АССП на 28.11.2019 г.
  повече
  Клубна сбирка 17/10: Комуникационна стратегия и тактики/GDPR-практики, санкции и нарушения
  повече
  Покана за заседание на УС на АССП на 29.08.2019 г.
  повече

  начало нагоре
    (C) 2003 - 2019, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия