Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Публикувани отчети

Бонигс ООД, гр. Нови Искър - 2007 г.

БУЛСТАТ : 121075085
№ по ЗДДС: BG 121075085

 • Баланс 2007 г.
 • Отчет за приходи и разходи 2007 г., стр. 1
 • Отчет за приходи и разходи 2007 г., стр. 2
 • Отчет за паричните потоци 2007 г., стр. 1
 • Отчет за паричните потоци 2007 г., стр. 2
 • Отчет за собствения капитал 2007 г., стр. 1
 • Отчет за собствения капитал 2007 г., стр. 2
 • Протокол от Общо събрание 2007 г.
 • Новини и събития
  Семинар на АССП на 28.11.2019 г.
  повече
  Клубна сбирка 17/10: Комуникационна стратегия и тактики/GDPR-практики, санкции и нарушения
  повече
  Покана за заседание на УС на АССП на 29.08.2019 г.
  повече

  начало нагоре
    (C) 2003 - 2019, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия