Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Устав

Преамбюл
Член 1. Настоящият Устав е израз на волята на членовете на "Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия" за учредяване на професионална асоциация в областта на счетоводните, данъчните и финансовите услуги, за придържане към единни принципи и норми на морал, професионална етика, спазване и развитие на националното счетоводно, финансово и данъчно законодателство.

Член 2. Членовете на "Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия" приемат този Устав с оглед реализирането на целите и предмета на дейност на АССП, както и за създаване на предпоставки за практическото функциониране на АССП.

Статут
Член 3. /1/ "Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия", наричана за....

Към пълния текст на Устава /моля, кликнете тук/


Новини и събития
Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
повече
Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19
повече
Покана за заседание на УС на АССП на 14.02.2020 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия