Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Членове на АССП

"Диакрон Консълтантс" ЕООД, гр. София - асоцииран член

"Диакрон Консълтантс" ЕООД, гр. София - асоцииран член ЕИК: 200794858

Адрес за кореспонденция:

гр. София,бул. "Цар Борис III" № 165 А, ет .4, офис 11

Лице за контакт: Петя Желева - управител

Телефон: +359 2 955 5510

Факс: +359 2 955 5511

Website: www.diacrongroup.com 

Година на създаване: 2003

Сфера на обслужване:

Групата Diacron предлага услуги от корпоративен, данъчен и счетоводен характер. От почти двадесет години клиентите на Diacron се доверяват на опита на консултанти, готови да посрещнат всички изисквания на клиента. Персоналът е съставен от италианци и българи, владеещи чудесно и двата езика. Компанията предлага на италианските фирми, които работят в България, съдействие при регистрация на търговски дружества, бизнес адрес на фирмата, декларации по ДДС, водене на счетоводна отчетност на фирмата, съставяне на ГФО, данъчни декларации и счетоводна отчетност на ТРЗ.

Diacron изучава и предлага най-адекватната структура за осъществяване на дейността на клиента в България, анализира всички данъчни аспекти, съобразно националните и международни разпоредби и предлага различни решения, с цел максимизиране на дейността на клиента.

Дружеството предоставя под наем на своите клиенти, които нямат собствени офиси, своите офис площи като седалище и/или административен офис.


Новини и събития
Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
повече
Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19
повече
Покана за заседание на УС на АССП на 14.02.2020 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия