Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Членове на АССП

"Даниса" ООД, гр. Разград

ЕИК: 116567964

Адрес за кореспонденция: гр. Разград, ул. "Марица" № 5, ап.2

Лица за контакт: Савина Славова - Управител

Телефон:  084/662 155

GSM: +359 885 826 040

Факс: 084/660 877

E-mail: danisaslavova@abv.bg

Година на създаване: 2005

Сфера на обслужване: 

  • Счетоводно обслужване на предприятия от всички икономически отрасли и изготвяне на годишни отчети
  • Обслужване на заплати на персонала
  • Данъчни и осигурителни консултации
  • Представителство пред общински и държавни органи


Новини и събития
Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
повече
Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19
повече
Покана за заседание на УС на АССП на 14.02.2020 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия