Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Членове на АССП

"Глобъл Акаунтинг" ЕООД, гр. София

ЕИК: 201013732

Адрес за кореспонденция:

гр. София,

бул. "Христо Ботев"

№ 28, ет.3

Лице за контакт: Мирослав Каменов

GSM: +359 896 100 565

E-mail: office@global-accounting.eu

Website: www.global-accounting.eu

Година на създаване: 2010

Сфера на обслужване:

„Глобъл Акаунтинг”ЕООД е специализирано дружество за аутсорсинг услуги. Предлага на своите клиенти широк кръг от услуги в следните направления: независим финансов одит и одиторски услуги, финансов мениджмънт, пълно счетоводно обслужване, данъчни консултации, данъчно представителство и данъчна защита, икономически консултации и внедряване на иновативни решения, банкови консултации, консултации в областта на застраховането и допълнителното осигуряване, правни и трудово-правни съвети. Основател и управляващ съдружник в дружеството е Мирослав Цветанов Каменов, дипломиран експерт- счетоводител регистриран одитор, притежаващ диплома № 0732. Мирослав Каменов притежава над десетгодишен стаж в областта на счетоводството, независимия финансов одит, финансовия мениджмънт, и е работил като оперативен счетоводител, главен счетоводител, асистент-одитор, финансов мениджър на чуждестранни и български дружества. Владее английски и руски на отлично ниво.

Работни езици: български, руски и английскиНовини и събития
Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
повече
Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19
повече
Покана за заседание на УС на АССП на 14.02.2020 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия