Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Членове на АССП

"Седем" ЕООД, гр. Сливен - асоцииран член

ЕИК: 119648179

Адрес за кореспонденция: гр. Сливен, ул. "Генерал Столипин" № 26-1

Лице за контакт: Дора Куршумова

GSM.: +359 889 615 617

E-mail: sedem@b-trust.org

Година на създаване: 2005

Сфера на обслужване:

„СЕДЕМ“ ЕООД е счетоводна кантора, основана 2005 г. в гр. Сливен изцяло в услуга на клиента по отношение на счетоводно обслужване, данъчно-осигурителни консултации и финансов анализ. Предлага пълно счетоводно обслужване във всички икономически сфери, изготвяне на ГФО и ГДД съгласно ЗДДФЛ/ЗКПО, представителство и защита пред данъчни и осигурителни институции и пр. Извършва редица административни услуги и за физически лица, включващи осигуряване, попълване на осигурителни и данъчни документи, консултации.
Управителят на дружеството е с дългогодишен опит в сферата на банкерството и данъчно-осигурителната област.


Новини и събития
Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
повече
Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19
повече
Покана за заседание на УС на АССП на 14.02.2020 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия