Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Членове на АССП

"Счетоводна кантора Елвада" ЕООД, гр. София

"Счетоводна кантора Елвада" ЕООД, гр. София ЕИК: 200466758

Адрес за кореспонденция:

гр. София 1799, жк. Младост - 2,

ул. "Свети Киприян", бл. 254, ет. 2, офис 5

Лице за контакт: Елена Русинова

Тел./факс: +359 2 9717 768, 9717 769

GSM: +359 888 269 691

E-mail: elvada@elvada.com

Website: www.elvada.com

Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД е създадена през 2000 г. Нашата основна цел е да даваме добавена стойност на нашите клиенти с нашите професионални умения, с лично отношение и индивидуален подход. Членовете на нашия екип са дипломирани счетоводители и експерти в областта на счетоводството и данъчното облагане. Основен приоритет на мениджмънта на „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД е поддържането на високо професионално ниво на екипа и мотивирането му да повишава квалификацията си с различни форми на професионално и езиково обучение.

Защо „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД:

 • Ние ще организираме вашата счетоводна отчетност, така че, да получавате своевременна и прецизна информация за вашите бизнес решения
 • Нашият екип има опит и познава отлично данъчното облагане на сделки, както в България, така и в Европейския съюз, и в трети страни
 • Ние ще ви консултираме по всички възникнали въпроси, които са от нашата компетентност
 • Ние ще направим данъчно планиране, което да ви даде спокойствие при вземане на бъдещи решения

 • Работни езици в „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД са:
 • Български език
 • Италиански език
 • Английски език


 • Новини и събития
  Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
  повече
  Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19
  повече
  Покана за заседание на УС на АССП на 14.02.2020 г.
  повече

  начало нагоре
    (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия