Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Членове на АССП

"Мемо Консулт" ООД, гр. София

ЕИК: 121426723

Адрес за кореспонденция: гр. София 1463, ул."Порто Лагос" № 7-9, офис 5

Лице за контакт: Георги Павлов Цанов

Тел./факс: 02/917 20 20; 917 20 16 

E-mail: memoconsult@einet.bg

Година на създаване: 1997 година

Сфера на обслужване: Счетоводство и годишни отчети съгласно НСС и МСС в следните отрасли:
  • Производство, търговия, транспорт, строителство
  • Бизнес услуги и застраховане
  • Администриране на заплати и възнаграждения
  • Данъчни и осигурителни консултации
  • Финансови анализи и оценки
  • Оптимизиране на разходи и повишаване на ефективността
  • Митнически услуги и консултации
  • Юридическо обслужване
Членство в други организации: БТПП, Италианска търговска камара в България


Новини и събития
Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
повече
Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19
повече
Покана за заседание на УС на АССП на 14.02.2020 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия