Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Членове на АССП

"Финпро" ООД, гр. София

ЕИК: 831625417

Адрес за кореспонденция: гр. София 1510,

ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Васил Кънчев" № 26

Бизнес-сграда вх. Г, ет. 3, офис 14 

Лица за контакт: Пламен Никифоров, Петя Никифорова

Тел./факс: 02/9454 475

E-mail: office@finpro-bg.com

Година на създаване: 1993 г.

Сфера на обслужване: Търговия, транспорт, производство и др.


Новини и събития
Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
повече
Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19
повече
Покана за заседание на УС на АССП на 14.02.2020 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия