Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Членове на АССП

"Актив-Д" ЕООД, гр. Габрово

ЕИК: 107548954

Адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. "Алеко Константинов" 2

Лице за контакт: Дарина Пенчева- Управител

Тел./факс: +359 66 803 444

Е-mail: darina.pencheva@gmail.com

Година на създаване: 2002

Сфера на обслужване:

"Актив-Д" ЕООД обслужва малки и големи фирми от почти всички браншове на икономиката, без селско стопанство. Развива дейност предимно в гр. Габрово и Трявна, но има клиенти и от гр. Перник и Варна. Разработва икономически анализи и бизнес планове, извършва данъчни консултации, регистрация на фирми, счетоводни услуги и др. Служителите на дружеството са млади специалисти, с висше икономическо образование, специалност – счетоводна отчетност. Едноличен собственик и управител на дружеството е Дарина Пенчева, която притежава над 10 години стаж в данъчната администрация и от 1998 г. се занимава с частна дейност в областта на счетоводните услуги и данъчни консултации, икономически, съдебни експертизи, съвместна работа с дипломирани експерт счетоводители по одита на ГСО на предприятия. Завършила е английска езикова гимназия, което дава възможност при работа с чужденци да се контактува без преводач и да се изготвят счетоводни отчети и справки на английски език..


Новини и събития
Покана за заседание на УС на АССП на 19.04.2019 г.
повече
Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
повече
Клубна сбирка 01/02: ЗМИП и Правилник, писмо на НАП, Наредба Н-18
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2019, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия