Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Членове на АССП

"Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги" ЕООД, гр. София

ЕИК: 131319239

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул."Акад. Иван Гешов" 104, вх. А, ет. 7,

офис 12

Лице за контакти: Албена Пашова-Иванова

Телефон: +359 2 958 0980

Факс: +359 2 859 2139

E-mail: info@bakertillyklitou.bg

Website: www.bakertillyklitou.bg

Сфера на обслужване:

Комплексни финансово-счетоводни услуги и консултации, валутно-финансово и данъчно обслужване и други услуги, свързани с бизнес-консултиране.Новини и събития
Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
повече
Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19
повече
Покана за заседание на УС на АССП на 14.02.2020 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия