Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Членове на АССП

"Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги" ЕООД

ЕИК: 131319239

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул."Акад. Иван Гешов" 104, вх. А, ет. 7,

офис 12

Лице за контакти: Албена Пашова-Иванова

Телефон: 02/958 09 80

Факс: 02/859 21 39

E-mail: info@bakertillyklitou.bg

Website: www.bakertillyklitou.bg

Сфера на обслужване:

Комплексни финансово-счетоводни услуги и консултации, валутно-финансово и данъчно обслужване и други услуги, свързани с бизнес-консултиране.Новини и събития
Втора клубна сбирка на тема: „GDPR в счетоводно предприятие (дискусия)“
повече
АССП разработи и предоставя безплатно на своите членове документацията по внедряването на GDPR в счетоводна фирма
повече
Позиция на АССП във връзка с предоставена от ИДЕС акета
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2018, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия