Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Публикувани отчети

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия - 2007 г.

БУЛСТАТ : 131166544
№ по ЗДДС:

 • ОПП за нест.д-ст 2007
 • Справка ДА 2007
 • Баланс 2007
 • Елемент 7.2. - 2007
 • Елемент 7.3. - 2007
 • Елемент 7.4. - 2007
 • Елемент 7.5. - 2007
 • Елемент 7.6. - 2007
 • Елемент 7.7. - 2007
 • Елемент 7.8. - 2007
 • Елемент 7.9. - 2007
 • ОСК 2007
 • ОПР за нест.д-ст 2007
 • ОПР за стоп.д-ст 2007
 • Оповестяване на счет.политика 2007
 • Новини и събития
  Уебинар на АССП " Excel за счетоводители" – Част III
  повече
  Общо събрание на АССП и избор на ново ръководство
  повече
  Покана за заседание на УС на АССП на 21.02.2018 г.
  повече

  начало нагоре
    (C) 2003 - 2018, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия