Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Публикувани отчети

Агроферт ООД, гр. Добрич - 2007 г.

БУЛСТАТ : 124617356
№ по ЗДДС: BG 124617356

 • Баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци, Доклад на независимия одитор 2007 г.
 • Елементи 2007 г.
 • Доклад за дейността 2007 г.
 • Протокол от Общо събрание 2007 г.
 • Оповестяване на счетоводната политика 2007 г.
 • Новини и събития
  Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
  повече
  Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19
  повече
  Покана за заседание на УС на АССП на 14.02.2020 г.
  повече

  начало нагоре
    (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия