Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Публикувани отчети

Агма 1 ООД, гр. София - 2007 г.

БУЛСТАТ : 121302939
№ по ЗДДС: BG 121302939

 • Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Отчет за приходи и разходи, Баланс 2007 г.
 • Новини и събития
  Покана за заседание на УС на АССП на 28.09.2018 г.
  повече
  Семинари на АССП през 2018 г.- отменени
  повече
  Месец на уебинарите през Октомври
  повече

  начало нагоре
    (C) 2003 - 2018, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия