Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Публикувани отчети

АММ - БГ ООД, гр. София - 2007 г.

БУЛСТАТ : 130944840
№ по ЗДДС: BG 130944840

 • Баланс 2007 г., стр. 1
 • Баланс 2007 г., стр. 2
 • Баланс 2007 г., стр. 3
 • Баланс 2007 г., стр. 4
 • Отчет за приходи и разходи 2007 г., стр. 1
 • Отчет за приходи и разходи 2007 г., стр. 2
 • Отчет за приходи и разходи 2007 г., стр. 3
 • Отчет за паричните потоци 2007 г.
 • Отчет за собствения капитал 2007 г.
 • Новини и събития
  Втора клубна сбирка на тема: „GDPR в счетоводно предприятие (дискусия)“
  повече
  АССП разработи и предоставя безплатно на своите членове документацията по внедряването на GDPR в счетоводна фирма
  повече
  Позиция на АССП във връзка с предоставена от ИДЕС акета
  повече

  начало нагоре
    (C) 2003 - 2018, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия